NL FR

 

Hugo

Serveertip

Verpakking

Party Hugo

Be Hugo

Contact

Disclaimer

 

1 In deze disclaimer wordt verstaan onder:

                de eigenaar: de eigenaar van de website;

                gebruik(en): alle denkbare handelingen;

                u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

                de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2 Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3 De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien

   van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6 Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te

   worden verzocht.

site by